Προσφορά μετάφρασης

Υπερέχουμε

Πλεονεκτήματα metaphrasis.gr

Επιλέξετε εμάς για τα θέματα μετάφρασης.

 • Υψηλά ποιοτικά στάνταρντς
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος έργου
 • Εμπιστευτικότητα- Εμπιστοσύνη
 • Άκρως ανταγωνιστικό Κοστολόγιο
 • Επικύρωση Μεταφράσεων για κάθε νόμιμη χρήση

Ποιότητα

 • Ομοιογένεια ορολογίας
 • Ντιρεκτίβες που αφορούν γλωσσικά θέματα και θέματα ορολογίας
 • Νοηματική συνοχή
 • Γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες
 • Πρότυπα μορφοποίησης

Ποιότητα, αξιοπιστία metaphrasis.gr
Υπηρεσίες - Μεταφράσεις
Χρηματοοικονομικά   Νομικά
χρηματοοικονομικά
 • Ιστοσελίδες
 • Άρθρα, Δελτία Τύπου
 • Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις
 • Ισολογισμοί
 • Εκθέσεις
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
  Νομικά
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά
 • Αλληλογραφία
 • Συστάσεις Εταιρειών
 • Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Ιατρικά   Ναυτιλιακά
Ιατρικά
 • Ιατρικές Αναλύσεις
 • Οδηγίες
 • Ιατρικές Εκθέσεις
 • Ιστορικά Ασθενών
 • Βιβλιογραφία
  Ναυτιλιακά
 • Ιστιοπλοϊκά
 • Νομοθεσία- Κανονισμοί Λιμένων- Μαρίνων
 • Δηλωτικό Φορτίου
 • Ακτοπλοϊα
 • Συμβάσεις Πλοίου και Ναυτιλιακά Έγγραφα
Τουριστικά   Άλλοι τομείς
Τουριστικά
 • Τουριστικοί οδηγοί
 • Προσπέκτους
 • Εναλλακτικός Τουρισμός- Τουριστικές Επενδύσεις
 • Ύλη Συνεδρίων
  Βιομηχανία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Καταναλωτικά Προϊόντα
 • Βιομηχανία
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Καταναλωτικά Προϊόντα
 • Εισαγωγικό & Εξαγωγικό εμπόριο
 • Εκτελωνισμοί
 • Τεχνολογία