Προσφορά μετάφρασης

Υπερέχουμε

Πλεονεκτήματα metaphrasis.gr

Επιλέξετε εμάς για τα θέματα μετάφρασης.

  • Υψηλά ποιοτικά στάνταρντς
  • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος έργου
  • Εμπιστευτικότητα- Εμπιστοσύνη
  • Άκρως ανταγωνιστικό Κοστολόγιο
  • Επικύρωση Μεταφράσεων για κάθε νόμιμη χρήση

Παρέχουμε μεταφράσεις για τις παρακάτω γλώσσες

Συνολική Ποιότητα

Όταν μια δουλειά έρχεται στη ‘metaphrasis’, παραλαμβάνεται από το τμήμα αξιολόγησης & επιμέλειας, στη συνέχεια διανέμεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μεταφραστής να αποδίδει στον τομέα του και κατά προτίμηση στη μητρική του γλώσσα. Ακολούθως το έργο ολοκληρωμένο πλέον, επιστρέφει στο τμήμα αξιολόγησης & επιμέλειας για να δεχτεί τη φροντίδα του επιμελητή προτού παραδοθεί στον πελάτη.